Értékesítői önismeret

Az Enetha Learning tréningkínálatában megtalálhatóak mindazon képzések, fejlesztések, amelyek a munkatársak számára elengedhetetlenek és szükségesek ahhoz, hogy a különböző értékesítési folyamatokat megfelelő módon, tudatosan hajtsák végre.
Segítségükkel a munkatársak képesek a partner igényeit felmérve kiválasztani a megfelelő értékesítési technikát, beleértve a kommunikációs stratégiát, vagy a sikeres tárgyaláshoz szükséges fogásokat is.
 
A technikák (hard skillek) alkalmazása révén fejlődik értékesítési, tárgyalási készségük, egyre jobbak és jobbak lesznek, sikereik további fejlődésre ösztönzik őket, és elindul az a felfelé vezető spirál, amit az élethosszig tartó tanulás és egyre növekvő értékesítői érték illetve (jutalék-) bevétel címszavakkal lehet jellemezni. Szép lenne, de sokszor nem ez történik... Miért? Ha mindent tudnak, mi hiányozhat még?
 
A munkatársak sokszor tudják, mit kellene csinálniuk, de nem teszik meg. Hiába adunk a kezükbe technikákat, szerszámokat, azokat nem használják megfelelően. És bár elméletben tisztában vannak az értékesítési folyamat egyes lépéseivel, vezetői felügyelet (nyomás) alatt képesek azokat reprodukálni, valami mégis megakadályozza őket abban, hogy régi rutinjaikat hátrahagyva egy új értékesítővé válhassanak.
 
 

Miért van ez?

Melyek azok az okok, amelyek miatt egy logikusan gondolkodó, és éppen ezért (elvileg) haszonmaximalizálásra törekvő egyén saját érdekeit is figyelmen kívül hagyva ragaszkodik régi, bevett szokásaihoz, idegenkedik jól bevált technikáktól, megkérdőjelezi azok életképességét, megtagadja azok használatát anélkül, hogy egyáltalán kipróbálta volna?
 
Melyek azok a korlátok, amelyeket egyedül nem tud ledönteni, és fejlődés útjában állnak? Milyen vezetői támogatást igényelne ahhoz, hogy ezek a korlátok eltűnjenek?
 
És hogy ne csak az érem egyik oldalát vizsgáljuk, nézzük meg a pozitív, de szintén (általában) megválaszolatlan kérdéseket is!
Melyek azok a személyiségéből fakadó erősségek, amelyekre támaszkodhat, amelyek segítségével kiváló értékesítővé, tárgyalóvá válhat? Miért szereti munkáját, mi az, ami miatt ezt a hivatást választotta? Mi motiválja, mi viszi előre a hétköznapokban? Mire tud támaszkodni a nehéz helyzetekben, esetleges kudarcok esetén is? Mi az ő erőssége a csapat számára, milyen – néha nehezen megfogható, megfogalmazható – kvalitások növelik értékét a cégben?
 
A fenti kérdések megválaszolása nem könnyű. Nem lehet rájuk igennel vagy nemmel felelni, és egy elfoglalt értékesítő – és sajnos sokszor az elfoglalt vezetője sem – nem mindig áldoz rá időt, és alkalmazza a megfelelő technikát arra, hogy megkeresse, meglelje a válaszokat. Sajnálatos tény ez, amelyet közel 3000 értékesítő (B2B, B2C, B2D) és körülbelül 700 értékesítési, tárgyalástechnikai, ügyfélszolgálati tréning tapasztalatai bizonyítanak.
 
Megvizsgálva résztvevőinket világosan látszik, hogy az átlagon felüli értékesítők rendelkeznek egy olyan önismereti alappal, amely – lehet, hogy nem tudatosan, de – megadja a válaszokat a fenti kérdésekre. Pontosan tudják, mi az a cél, amiért reggel felkelnek, miért akarnak még több sikeres üzletet, elégedett ügyfeleket. Tudják, mit várnak el vezetőiktől, kollégáiktól és természetesen saját maguktól – és ez olyan többlet energiával ruházza fel őket, melynek hatása konkrét számokban is kifejezhető.
Az Enetha Learning Értékesítői önismeret programja lehetővé teszi azt, hogy munkatársai is megszerezzék ezt a többlet energiát, megtalálják azt az alapot, amelyre építve kiváló értékesítő lehet belőlük.
 
 

A képzések menete

A program során a résztvevők különböző önismereti módszerekkel tisztába kerülnek értékesítői személyiségükkel, pontosan meg tudják fogalmazni értékesítői önképüket.  Feltárják, hogyan alakultak ki jelenlegi értékesítői szerepükhöz kapcsolódó előítéleteik, elvárásaik, mi alakította és hogyan látásmódjukat az értékesítés, ügyfelek, munka területén.
 
Megismerkednek azon gátló és segítő tényezőkkel, személyiségjegyekkel, amelyek jelentős befolyással lehetnek mindennapi munkájukra. Meghatározzák azt a célt, hasznosságot, amit csak ez a munka tud nyújtani nekik, megválaszolják a leírás első felében feltett kérdéseket.
 
Tisztába kerülnek saját motivációs szemléletükkel, és túljutva a „még több pénz kell” válaszon megismerik azokat a lehetőségeket, amelyek segítségével sikeresen megbirkózhatnak a nehéz helyzetek, kudarcok negatív hatásaival. Amennyiben a résztvevők beleegyeznek, a vezetők is megkapják ezeket az információkat, így hasznos segédeszközt kapnak értékesítőik motiválásához, támogatásához.
 
 

Figyelem!

 
A program jelenleg a piacon egyedülálló módon közelíti meg az önismeretet, kifejezetten az értékesítői szakmai személyiségre koncentrálva. Hatása felülmúlta várakozásainkat, azonban nem csodaszer. A siker mértéke nagyban függ a résztvevőtől, attól, mennyire hajlandó megismerni önmagát, belenézni a tréning során, különböző technikákkal kialakított „tükörbe” akkor is, ha az ott látott kép nem az, amire számított, vagy amit látni szeretne. A siker érdekében az Enetha Learning képzett szakemberei alkalmazzák a tapasztalati tanulás, a kreatív önismeret, a szerepelmélet, illetve a jungi alapokon nyugvó önismereti modellek szükséges elemeit.
 
 

Kiknek ajánljuk?

 
Olyan értékesítőknek, akik:

  • szeretnék átlépni saját korlátaikat,
  • érdeklődnek önismeretük fejlesztése iránt,
  • tudják, mit kellene tenni, de azt mégsem teszik meg,
  • demotiváltak, az értékesítést kényszernek érzik, és nem tudják ennek pontos okát.
35