Tehetségprogramok

A talentek azok a munkatársak, akik rendelkeznek a szervezet által meghatározott legfontosabb kompetenciákkal, megfelelően motiváltak, illetve szakmai tapasztalatuknak köszönhetően világosan értik az elvárásokat. Ők azok, akik az új feladatok ellátására, új munkakör betöltésére, új felelősség felvállalására a legnagyobb valószínűséggel alkalmasak.

A program célja:

  • A talent csapat magas motivációs szintjének a fenntartása
  • változatos, a hagyományos megközelítésektől eltérő gondolkodásra, innovatív elemekre van szükség
  • a nagyon eltérő tapasztalattal és háttérrel rendelkező résztvevők miatt teret kell hagyni az egyéni megoldásoknak, a csoportos és az egyéni, személyre szabott fejlesztés kombinációjára van szükség
  • a fejlesztést, mint rendszert kell értelmezni, minden kapcsolódási pontjával együtt szükséges tervezni

A képzés felépítése:
a modulok egy részét a résztvevők ebben a programban előzetesen dolgozzák fel e-learning modulokon keresztül. Az így megnyert időben a résztvevőknek az átlagosnál több alkalma nyílik a gyakorlásra, mélyítésre.

A programok, a készségfejlesztési ciklusok felépítése az alábbi módszert követi:

  1. Gyakorlat – tapasztalat
  2. Elemzés, vita
  3. Absztrakció, ismert elméletek működésének felismerése
  4. Implementáció, munkairányítói munkába való átültetés
  5. Egyéni fejlesztendők és mini akciótervek

Minden készségfejlesztést egy gyakorlat indít, mert ez segít a résztvevőknek a saját élmény megszerzésében. Erre alapozva indulhat az értelmező vita, majd az elméleti megalapozás után a megoldások keresése, az egyéni akciótervek megfogalmazása.
 

60