Vezetői Akadémia

A program felépítésének kiemelt szempontjai:

(1) a felsővezetők munkájának támogatása több készség együttes fejlesztésével a leghatékonyabb;

(2) mivel komoly tapasztalattal rendelkeznek a módszertan megválasztásánál előtérbe kell kerülnie a tapasztalati tanulás, az egyéni feldolgozás, az esettanulmány alapú csoportos munka és a workshop elemeknek;

(3) egyéni fejlesztésükre fordítható idő korlátozott, részvételük könnyebben megoldható rövidebb, koncentráltabb programok esetén.

A menedzserek tapasztalatunk alapján már számos vezetői eszközzel rendelkeznek, ezért fejlesztési programjuk a már megszerzett ismeretek rendszerezésére, frissítésére és gyakorlás alapú készségfejlesztésre alapul. A gyakorlati készségfejlesztés koncepciója a három vezetői feladat (stratégia- koncepcióalkotás, szakmai- technikai feladatok, humán feladatok) közül elsősorban ez utóbbira összpontosít. Ezt az indokolja, hogy bár a résztvevők a folyamatok irányítása terén már szereztek gyakorlati tapasztalatokat, ahhoz azonban, hogy vezetői teljesítményük jó legyen, az emberek vezetésével kapcsolatos elméleti ismereteiket is át kell ültetniük a gyakorlatba.

 

Az egyéni készségek fejlesztése az Enetha koncepciója szerint mini-ciklusok keretében történik meg, ahol az ismeretek átadását, az alkalmazás támogatása követi, melynek keretében a résztvevők a megszerzett és gyakorolt ismereteket alkalmazzák a munkahelyi környezetben, majd a gyakorlati életben szerzett tapasztalatokat feldolgozzák egy teamcoaching ülés keretei között.

 

Ez a módszertan biztosítja, hogy a képzés üzenetei ne csak a képzés során – a tanteremben - jelenjenek meg, hanem az alkalmazás tanulságainak a feldolgozásában is. Ez biztosítja a tanulás elmélyítését.

 

 

45