Szervezeti és működési hatékonyság fejlesztése
Több évtizedes termelői és szolgáltatói ágazatokban megélt tapasztalatunk megfelelő alapot ad arra, hogy ügyfeleink folyamataiban, szervezeti működésében a menedzsment által  azonosított anomáliák mellett külső szemmel fellelhető hatékonyságnövelési potenciált tárjunk fel, oldjunk meg és fordítsunk le mérhető eredményekre.
Módszertani eszköztárunkban iparági best practice és a lean mellett kreatív technikákat alkalmazunk, melyek testre szabottan adnak választ a szükséges elemzések alapján precízen definiált problémára vagy kihívásra. Egy-egy szervezeti vagy működési hatékonyság fejlesztési projekt során a vállalat problémáiból, kihívásaiból indulunk ki és a gyakorlatias, akár akciótervig lebontott változási programot dolgozunk ki szervesen együttműködve a vállalat érintett munkatársaival, és igény szerint a gyakorlati megvalósulásig kísérjük a változási folyamatot.

 

Teljesítményértékelés, teljesítménymenedzsment
A jobb teljesítményre való sarkallás, ennek érdekében a teljesítménymenedzsment bevezetése/működtetése következetesen hozzájárul a vállalkozás hatékonyabb működéséhez. A teljesítménymenedzsment rendszer összetett folyamat, amelynek során a szervezet dolgozói megértik és megegyezésre jutnak abban, hogy az egyes szereplőknek mit kell tenniük ahhoz, hogy a cég stratégiai, taktikai és operatív céljai megvalósuljanak, s ehhez milyen kompetenciákra van szükség. Emellett a egy kommunikációs folyamat, amely segít a vezetőknek abban, hogy motiváló légkört alakítsanak ki, támogassák munkatársaikat a fejlődésben, a tudatos, eredményes munkavégzésben.

A teljesítménymenedzsment kialakítása és bevezetése során ügyfeleink számára olyan testreszabott eszközt adunk, amely gyakorlati segítséget nyújt saját és mások teljesítményének kezelésében, fejlesztésében, hozzájárulva a szervezeti célok eléréséhez, valamint az egyéni és a csapatteljesítmény javításához. A bevezetés során kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy a vállalat vezetői a cél kijelöléshez, teljesítmény méréshez és a visszajelzéshez szükséges ismeretek és készségeket is megszerezzék.
 

Mérés, diagnosztika
A kutatás és a gyakorlat is bizonyítja, hogy a személyiség és a viselkedés az egyik legjobb előrejelzője annak, hogy az emberek hogyan érzékelik a körülöttük lévő világot, hogyan építenek ki kapcsolatokat másokkal, valamint hogyan passzolnak bele egy pozícióba és hogyan teljesítenek a munkájukban. Nagymértékben előrejelzik a munkahelyi teljesítményt, megjósolva a jelölt vagy a munkatárs viselkedését, kompetenciáit, rálátást biztosítva a jelölt erősségeire és fejlesztendő területeire, valamint motivációira és értékeire. számos mérési és diagnosztikai módszert és eszközt használunk már a kiválasztási folyamatban, de karriermenedzsmentben és egyéni- és csoporthatékonyság diagnosztikájában is. Ilyenek például: Önismereti, személyiség- és viselkedés elemzés és tesztek (pl. DISC, FACET5), Menedzsment Audit, Interaktív diagnosztika, Kompetenciamérés, Assesment Center/Development Center, 360 fokos értékelés stb.

 

Moderáció, facilitáció, workshopok
A moderáció/facilitáció olyan technika, amely garantálja a megbeszélések, értekezletek, megbeszélések és együttműködések sikerét és eredményességét. A facilitáció/moderáció gazdag eszköztára lehetőséget ad minden érintett bevonására a tervezés, problémamegoldás, kreatív alkotás folyamatába. Segít, hogy a résztvevők a célt és a folyamatot szem előtt tartva hatékonyan működjenek együtt, így a közös munka egyszerű, időben hatékony, eredményes, inspiráló és örömteli lesz.
Külsős facilitátorként/moderátorként a megbeszélés vezetésével lehetővé tesszük, hogy minden érdekelt aktívan részt vehessen a folyamatban, a csoporttal együtt fektetjük le és felügyeljük az együttműködési alapelveit. Gondoskodunk a konstruktív hozzászólásokról és konfliktuskezelésről, a megoldást elősegítő kommunikációról. A résztvevők számára módszertani eszközöket és technikákat mutatunk. A workshopokon testre szabott módszerekkel vesszük figyelembe nemcsak az elérendő célokat, hanem a részvevői kör nagyságát és összetételét, emellett a megoldandó feladat vagy probléma komplexitását is.

 

Projektmenedzsment
Ügyfeleink életében számtalanszor szembesülnek azzal a helyzettel, hogy a folyamatos működés mellett eseti, egyedi feladatok, projektek színesítik és egyben nehezítik a folyamatos működés mellett. Egy-egy nagyszabású feladat komoly kapacitás problémát okozhat. Ebben egyrészt egy jól kialakított, a normál működésbe illesztett projektmenedzsment folyamat kialakítása és a gyakorlati projektmenedzsment módszertan átadása mellett igény esetén a projektek gyakorlati lebonyolításában is részt veszünk.


Interim menedzsment

HR, pénzügy és kontrolling, illetve projektmenedzsment területen átmeneti kapacitáshiány esetén több évtizedes tapasztalattal rendelkező kollégáink az átmeneti időszakban –szükség szerint fejlesztői szemmel – támogatják azt az időszakot, ameddig a kérdéses pozíció betöltése hosszú távon megoldódik. A pozíció betöltésének folyamatát a meghirdetéstől a betanításig igény esetén aktívan is támogatjuk.

Copyright © 2020 Enetha. Minden jog fenntartva. Adatkezelési tájékoztató
Készítette az Activium